Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới

Video không hợp lệ

Video khác