UBND huyện Sơn Dương họp nghe báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2021

Ngày 9-6, UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đối với 3 xã Hợp Thành, Sơn Nam và xã Tú Thịnh

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đại Phong, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương. Đồng chí Phạm Hữu Tân, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của 3 xã. Đến hết tháng 5-2021 đối với xã Sơn Nam đạt 15/18 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; Xã Tú Thịnh đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới; xã Hợp Thành đạt 18/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo địa phương bổ sung làm rõ hơn kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị, nhất là kế hoạch bố trí nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo các phòng, ban ngành chuyên môn đã làm rõ hơn yêu cầu của từng tiêu chí phụ trách, gợi ý biện pháp thực hiện và cam kết phối hợp cùng các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Hữu Tân ghi nhận đánh giá cao tiến độ thực hiện của các địa phương. Để nhiệm vụ này được thực hiện đúng tiến độ, đồng chí yêu cầu: các địa phương cần bám sát kế hoạch, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt theo quy định. Các phòng, ban phụ trách tiêu chí có trách nhiệm phối hợp cùng địa phương hoàn thiện cả trên thực địa và hồ sơ minh chứng, tiểu mục nào còn thiếu hoặc chưa đạt yêu cầu cần tập trung thực hiện ngay. Quá trình về cơ sở, vừa phải hoàn thành phối hợp thực hiện nhiệm vụ tiêu chí mà phòng, ban phụ trách, vừa hoàn thành lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng, liên quan đến xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao.

Tin cùng chuyên mục