Tú Thịnh xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Một trong những đích đến của xây dựng nông thôn mới là nâng cao mức sống người dân, vì vậy xã Tú Thịnh luôn quan tâm thực hiện tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Tú Thịnh kiểm tra, giám sát quá trình thi công nhà ở của hộ nghèo

Đầu năm 2021, Tú Thịnh có tổng 2.008 hộ, trong đó có 77 hộ nghèo, giảm gần 4% so với cùng kỳ. Để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn vận động người dân xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát và đã có 3 hộ nghèo tự chủ trong việc xây nhà mới. Năm nay, được Ngân hàng Nông nghiệp Agribank Tuyên Quang hỗ trợ 15 hộ nghèo làm nhà ở mới, mỗi hộ 30 triệu đồng tại 6 thôn Cầu Quất, Tú Thịnh, Đa Năng, Hưng Thịnh, Hưng Thủy và Đông Thịnh, phấn đấu cuối năm 2021 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,7%, góp phần đưa xã về đích nông thôn mới.

Tin cùng chuyên mục