Đoàn xã Tú Thịnh ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 21-3, Đoàn xã Tú Thịnh tổ chức ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”.

Thu gom xử lý giác thải trên quốc lộ 2C

Trong “Ngày chủ nhật xanh”, đoàn viên thanh niên xã Tú Thịnh tập trung thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường trên tuyến Quốc lộ 2C; tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản; đường hoa thanh niên; vườn hoa thanh niên. Ngày chủ nhật xanh đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tin cùng chuyên mục