87 ha lúa mùa bị hạn cục bộ

Báo cáo sơ bộ của Ban quản lý, khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, toàn tỉnh đã ghi nhận 87 ha lúa mùa bị hạn cục bộ, tập trung tại các xã: Hùng Lợi (Yên Sơn); Đại Phú, Tú Thịnh, Thượng Ấm, Cấp Tiến, Đông Thọ (Sơn Dương).

Giám đốc của nông dân

Nhiều người dân gọi ông với cái tên thân mật “giám đốc của nông dân”, không chỉ bởi Hợp tác xã của ông chuyên kinh doanh về lĩnh vực nông nghiệp mà ...