Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Tú Thịnh và Thị trấn Sơn Dương

Sáng ngày 2-4, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do đồng chí Tăng Thị Dương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại xã Tú Thịnh và Thị trấn Sơn Dương. Tham gia buổi làm việc với UBND, Ủy ban MTTQ xã Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương có đồng chí Hoàng Đại Phong, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 làm việc với xã Tú Thịnh

Bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã Tú Thịnh có 6 đơn vị bầu cử, 16 khu vực bỏ phiếu được bầu 23 đại biểu. Bầu cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026, thị trấn Sơn Dương có 8 đơn vị bầu cử bầu 30 đại biểu. Thị trấn đã xác định 25 khu vực bỏ phiếu và thành lập 25 tổ bầu cử. Xã Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương đã triển khai và thực hiện tốt các bước theo quy trình, đảm bảo đúng Luật và tiến độ chuẩn bị cho công tác bầu cử.

Kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tăng Thị Dương ghi nhận xã Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương đã làm tốt các bước kịp thời, đúng quy trình và đúng lịch thực hiện bầu cử. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị xã Tú Thịnh và thị trấn Sơn Dương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác bầu cử, thực hiện tốt các bước theo quy trình bầu cử; tăng cường công tác tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; nắm tình hình, rà soát và lập danh sách cử tri đảm bảo không bị bỏ sót và trùng lặp; nếu có đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử phải khẩn trương giải quyết. Ủy ban MTTQ xã, thị trấn chốt danh sách người ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo cơ cấu, số lượng, thành phần trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3.

Tin cùng chuyên mục